Sabrana djela - Kršćanski moral

KATOLICI I NOVI PLESOVI

Izrađeno prema francuskom

Sarajevo 1926.
Izdanje Kaptola Vrhbosanskog
Tiskara "Bosanske Pošte" u Sarajevu.

--------------------------------------------------------------------------------

Br. 351.

Imprimatur.

Sarajevo, 15. veljače 1926.

+Ivan,

nadbiskup.


Donosimo glavne misli jednoga od najpoznatiji francuskih moralista. Stvar je ta pisana za Francuze i mislimo da bi se većina tih izvoda mogla primijeniti i na naše prilike. Isti je pisac napisao i djela: Les Modes actuelles (Suvremene mode) i Les Divertissements per mis et les Divertissements défendus (Dopuštene i zabranjene zabrane).

Članak u word dokumentu

Sadržaj

I. Općenita načela o plesu

II. Ples i ćudoređe

III. Moderni plesovi

IV. Borimo se protiv zlih modernih plesova