Preuzimanje knjige:
  PDF formatu (1,4 MB)

 
 

LJUBAV I ČISTOĆA

 

 

S A D R Ž A J

 

  Predgovor           

  Dr. Ivan Merz – biografski podaci      

  Tužna sjećanja na prvu ljubav   

  Borba za čistoću  u nemoralnom okruženju     

  Što  je  ljubav?       

  Zagonetnost ženske duše     

  Život je lijepa i velika tajna   

  Sebe još ne poznam   

  Boj svjetla i mraka     

  Daleko sam od savršenosti    

  Kroz bol čovjek sve vidi drugačije      

  Želim prodrijeti u misterij života  

  Započeti novi preporođeni život  

  Kult ljepote i ljubavi vodi u katastrofe    

  U meni je plamen za beskrajnim visinama      

  Cijeli  moj život kreće se oko Krista Gospodina    

  O ljubavi  i  čistoći  u  zreloj  dobi      

        Ne  može  se  sakriti  grad  na  gori!   

        Ti  i  ona             

  Prema  Božanskoj  ljubavi     

        Nove  spoznaje  kroz  duhovne  vježbe

        Rast  u  svetosti    

  Kristova ljubav u Euharistiji    

  Srce Isusovo, Tebi posvećujem svoj život!     

  Dvije  krize  i  viteška  zakletva 

  Žene o Merzu

  Pogovor   

  Bibliografija