PLAMEN ZA VISINAMA

 

 

S A D R Ž A J

 

 

  Predgovor                            

  Ivan Merz - biografija               

  Ideali mladosti                         

  Život                                

  Prolaznost, smrt, vječnost                

  Bog                                

  Krist                                

  Žar Euharistije                         

  Ljubav Kristova Srca                    

  Crkva                               

  Svjetionik kroz vjekove             

  Marija                               

  Čarobna ljepota                        

  Stvaranje remek-djela                    

  Plamen za beskrajnim visinama             

  Borba za savršenošću                    

  Odaslanik Velikog Kralja                 

  Uspon na goru svetosti             

  Ljubav, čistoća, brak, obitelj               

  Suradnja s Kristom                     

  Dobiveni dani                          

  Zamisao nove zajednice            

  Trpljenje posvećuje dušu            

  Očekujem milosrđe Gospodinovo           

  Bibliografija radova Ivana Merza       

  Bibliografija o Ivanu Merzu