PUT K SUNCU
Ivan Merz Ti govori

Odabrani tekstovi Ivana Merza

Priredio i komentirao o. Božidar Nagy, DI

 

Izdavač: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove i Postulatura za beatifikaciju Ivana Merza, Zagreb, 1993., 232 str.

Knjiga sadrži najljepše misli iz bogate duhovne ostavštine Sluge Božjega Ivana Merza.

Ovi probrani Merčevi tekstovi otkrivaju nam njegovu dušu u kojoj djeluje Božja milost, kroz njih ga pratimo na njegovu usponu prema svetosti, upoznajemo se s njegovim problemima i duhovnim lutanjima što ih je proživljavao u danima sazrijevanja kroz mladenaštvo.

Knjiga je dobila naziv prema natpisu što su ga Ivanu Merzu s vijencem stavili na grob mladi članovi Orlovske organizacije iz Vinkovaca: "HVALA TI ORLE KRISTOV, ŠTO SI NAM POKAZAO PUT K 'SUNCU'!" Ovaj natpis najbolje izražava što je Ivan Merz značio za hrvatsku mladež: onaj koji mladima pokazuje put k Isusu Kristu, Svjetlu svijeta i Suncu života.

Ova knjiga želi biti duhovni priručnik katoličkom angažiranom laiku da može bolje ostvariti zvanje laika u Crkvi i svijetu, na što ga poziva Crkva. Ivan Merz pokazuje kako se taj poziv laika može ostvariti na najbolji mogući način.

Ime Ivana Merza značilo je "program života i rada" cijeloj jednoj generaciji mladih hrvatskih katoličkih laika." Ova knjiga najboljih Ivanovih misli otkriva tajnu toga programa.

"Malo je ljudi, koji su djelom, pismom i riječju tako na mene djelovali i bili mi uzori kao Ivan Merz... Iz svakog rada koji je on napisao osjetio sam snagu, jer sve što je napisao, napisao je u svetom zanosu i blistavom okrilju nerazjašnjene Milosti. To je bila njegova snaga, a i danas je. Zato je mogao djelovati na mladež i baš nju učiniti onom koja će braniti Boga..." (Ton SMERDEL, In gloriosam memoriam, Nedjelja 18.V.1930.)

Knjiga se može naručiti na adresi: POSTULATURA IVANA MERZA, Ul. kard. A.Stepinca 27, 31000 OSIJEK. tel. 031-211-509

 

 

 

 

S A D R Ž A J

 

PREDGOVOR

 

DNEVNIK IVANA MERZA

Uvod u dnevnik

Banja Luka 1914.

Bečko Novo Mjesto 1914.

Studij u Beču 1915.

Banja Luka 1915. - 1916.

U prvom svjetskom ratu 1916. - 1918.

Maslovare - Bosna, 1918.

Nastavak studija u Beču 1919. - 1920.

Studij u Parizu 1920. - 1922.

 

ŽIVOT S KRISTOM U BOGU

       Duhovni autoportret

       Općenito o duhovnom životu

       Vodstvo Crkve u duhovnom životu

       Samoodgoj, askeza, težnja za svetošću

       Duhovne vježbe

       Duhovni život voditi po Mariji

       Posljednji uspon

 

KRIST - CRKVA

LITURGIJA

EUHARISTIJA

MARIJA

 

PAPA - RIM

       Općenito o papi i Rimu

       Stav katolika prema papi

       Stav naroda prema papi

 

MOLITVA

 

APOSTOLAT

       Općenito o apostolatu

       Apostolski program

       Katolička Akcija

       Orlovstvo

       Kako spasavti duše i apostolski djelovati

       Ekonomski život i Evanđelje

       Katoličko novinarstvo

       Ljubav, brak, obitelj, čistoća, djevičanstvo

       Razno o apostolatu

 

LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU I DOMOVINI

ZAMISAO SVJETOVNOG INSTITUTA

TRPLJENJE SPASAVA I POSVEĆUJE DUŠU

ŽRTVA ŽIVOTA ZA HRVATSKU MLADEŽ

OPORUKA

 

REKLI SU IVANU MERZU

       Dušan Žanko

       Đurđica Vitković

 

PJESNICI O IVANU MERZU

Milan Pavelić

Mira Preisler