Amerika – New York

Austrija

Bosna i Hercegovina

Filipini

Francuska

Italija

Njemačka

Rumunjska – Karaševo

Rusija – Habarovski