Ivo Marić: Ivan Merz – sljedeći hrvatski blaženik? Poticaj i putokaz za svakog vjernika. – Glas Slavonije, 8. svibnja 1999. str. 38-39.

Božidar Nagy: “Prikazao je Bogu svoj život kao žrtvu za hrvatsku mladež”. Intervju. Razgovor s Postulatorom za beatifikaciju Ivana Merza. Glas Koncila, br. 19, 9. svibnja 1999. str. 7

Živko Kustić: Hrvatska nije “Blut und Boden”. (O Ivanu Merzu). Jutarnji list, 10.5.1999., str. 8.

Obljetnica smrti Sluge Božjega Ivana Merza. IKA, Domovinske vijesti, 20. 5. 1999. str. 2

T.: Merz je davao novo lice Crkvi. Glas Koncila br. 21, 23.V.1999.

Božidar Nagy:  Sluga Božji Ivan Merz, budući hrvatski blaženik rodom iz Bosne.  Naša Ognjišta, svibanj 1999. str. 18

Božidar Nagy: Ivan Merz. Svjetlo Riječi, svibanj 1999.

Jozef Staszkowian: Dr. Ivan Merz 1896-1928. “Wiara katolicka jest moim powolaniem zyciowym”.  Niedziela Legnicka, 20 (298) 1999., str. VII.

Izvanredni broj “Križa”, glasila Križarske organizacije za 1999. godinu donosi šest  predavanja o Ivanu Merzu, koja su održana na Okruglom stolu što ga je VKB organizirao 9. svibnja 1998. u Zagrebu u povodu 70. obljetnice smrti Ivana Merza. Predavači su bili: .M.Kirigin, P.Kraljević, K.Cerovac, L.Znidarčić, H.Šugar, B.Nagy.