Za beatifikaciju bl. Ivana Merza 2003. g. banjalučki biskup Franjo Komarica zamolio je franjevca o. Ladislava Fišića, koji je tada bio na službi u Sarajevu, da napiše riječi za službenu himnu u čast novom budućem hrvatskom blaženiku. O. Fišić, koji je imao dara i za pisanje pjesama, rado je prihvatio zamolbu i napisao je riječi za himnu u kojoj je u stihovima izrazio ukratko i svetački život bl. Ivana kao i njegovu poruku i značenje za hrvatski narod. Biskup Franjo Komarica potom je skladao glazbu za riječi te himne koju donosimo u cijelosti nakon prikaza životnog puta fra Ladislava. Himna je prvi puta izvedena na Beatifikaciji bl. Ivana Merza u Banjoj Luci 22. lipnja 2003.

Fra Ladislav Zvonimir Fišić rođen je 1937. u Grahoviku u župi Dolac kod Travnika. Osnovnu školu je završio u Travniku, franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, a teološki studij u Sarajevu. U novicijat je stupio 1953. u Kraljevoj Sutjesci. Svečane redovničke zavjete položio je 1959. u Sarajevu, gdje je za svećenika zaređen 1960. Diplomirao je germanistiku 1967. u Beogradu. Bio je profesor njemačkoga i pomoćnik odgojitelja u Franjevačkom samostanu i gimnaziji u Visokom. Jedan je od pokretača i glavnih i odgovornih urednika franjevačkoga lista Svjetlo riječi te drugih izdanja u sklopu te novinske kuće. Osim što je objelodanio nekoliko zasebno tiskanih djela, s njemačkog je preveo mnogo knjiga. Umro je 4. svibnja u Novoj Biloj a sahranjen 7. svibnja 2018. u franjevačkoj grobnici u Gučoj Gori.

H I M N A
BLAŽENOM
IVANU MERZU

Ivane, o mužu vrli,
ti si Božji nama dar.
Zbog vrlina neumrlih,
uzdignut si na oltar.

Mladima si uzor sveti
u toj borbi životnoj.
U zlu svakom što im prijeti
zagovor im pruži svoj.

Bog je svoje snage rijeku
utočio u duh tvoj,
u vremena kratkom tijeku
da posvetiš život svoj.

Bosna ti je život dala
i kreposti prvi sjaj.
Hrvatskoj te darovala,
obje tvoj su zavičaj!

Vjeri, nadi i slobodi
uči dušu roda svog.
Kristov Orlu, i nas vodi
k Suncu svoda nebeskog.

riječi: fra Ladislav Fišić
glazba: biskup Franjo Komarica, 2003.