Uslišanja i zahvale 1974.

Glasilo Postulature «Ivan Merz» br. 1, 1974., str. 15.

Ponovno zahvaljujem Ivanu Merzu za uspjeh postignut uz njegovu pomoć koji u znatnoj mjeri određuje vrijeme što dolazi. – Stjepan, student, Zagreb

Na primljenoj milosti zahvaljujem dru Merzu i dalje se preporučam u njegov zagovor. – D. F., Sremska Mitrovica

Zahvaljujem Ivanu Merzu na uspješno položenom ispitu. – Jozefina, Rovišće

Hvala od srca dragom Ivanu Merzu na velikom uslišanju — obraćenju na smrtnom času moje sestre te smirenoj smrti. – S. Filipović, Zagreb

Zahvaljujem dru Ivanu Merzu na uslišanoj molbi. – A. L., liječnik, Zagreb

Zahvaljujem Presv. Srcu Isusovu i dru Ivanu Merzu na primljenim milostima u raznim zgodama života. I u buduće se preporučam. – Lucija Pupić-Jović, Zagreb

Zahvaljujem Ivanu Merzu za veliku milost koju sam dobila po njegovu zagovoru, – P. Lj., Zagreb

Zahvaljujem Ivanu Merzu što mi pomaže u raznim poteškoćama i što mi je nedavno ispunio jednu veliku želju. Obećala sam mu se javno zahvaliti pa to i činim. – Tea Šantalob, Zagreb

Zahvaljujem Ivanu Merzu što mi je pomogao da sam izbjegao jednu neugodnu operaciju. – Ivo Arnerić, Dubrovnik

Zahvaljujem dru Merzu za ozdravljenje. – Veronika Juzbašić, Županja

Zahvaljujem Ivanu Merzu što je svojim posredovanjem omogućio jednom đaku da položi razred. – D. S., Zagreb

Za primljenu milost zahvaljujem sv. Anti Padovanskom, ocu Leopoldu i Ivanu Merzu. I dalje im se preporučam. – Stanarević Serafina, Sarajevo

Za pomoć u raznim poteškoćama zahvaljujem Ivanu Merzu. – Luić Anka, G. Andrijevci

Glasilo Postulature «Ivan Merz» br. 2, 1974., str. 15-16.

Zahvaljujemo Ivanu Merzu na uslišanoj molbi. — Obitelj A.

Zahvaljujem Ivanu Merzu za pomoć na maturi. — Lj., Zagreb.

Zahvaljujem dru Merzu na uslišanoj molbi. — Baraga Fany, Zagreb.

Zahvaljujem Ivanu Merzu za sretno položene ispite. — A. S., student, Zagreb.

Zahvaljujem Ivanu Merzu za postignuti dobar uspjeh u školi. — Franka Jelavić, 5. r, osn. šk., Zagreb.

Zahvaljujem Ivanu Merzu što je pomogao mome sinu da ne izgubi vjeru i da se sredio u životu. Zagreb. – Marija Babić, Zagreb

Zahvaljujem Ivanu Merzu što mi je spasio sina od teškog poroka. — Terezica Mandić, Zagreb.

Zahvaljujem Ivanu Merzu na dvjema velikim milostima, koje sam primila po njegovom zagovoru. — K. M., Krk

Na uslišanoj molbi zahvaljujem Ivanu Merzu. — Jandrilović Anka, Sibinj.

Za milost koju mi je isprosio dr Ivan Merz te ozdravio moga sina i time spasio njegovu obitelj, duboko se zahvaljujem i dalje preporučam. — Z. M.. Zagreb.

Zahvaljujem dru Merzu na pomoći prilikom uspješno položenih ispita. Obećao sam da ću se zahvaliti i ovom prilikom to činim. — Davor Leborić, student, Zagreb.

Javno se zahvaljujem Ivanu Merzu na dobivenoj milosti nakon obavljene devetnice njemu u čast. — Marija Šegota, Zagreb.

Zahvaljujem Ivanu Merzu za pomoć prilikom polaganja stručnih ispita. — Antonija Štivojević, Zagreb.

Zahvaljujem Ivanu Merzu što mi je omogućio hodačašće u Lurd. — Mladen Štulić, učenik, Zagreb.

Zahvaljujemo Ivanu Merzu na postignutom uspjehu u školi, čime nam je bilo omogućeno hodačašće u Lurd. — Željko Horvatić i Davor Horvat, učenici, Zagreb.

Šaljem jedan dolar za zakladu dra Ivana Merza kao izvršenje jednog zavjeta. – Barica Belušić, Buenos Aires, Argentina.

Zahvaljujem Ivanu Merzu za uslišanje. — M. R., Lobor.

Zahvaljujem Presv. Srcu Isusovu i dru Ivanu Merzu na primljenim milostima u raznim zgodama života. I u buduće se preporučam. — Knežević Elvira, Zagreb.

Zahvaljujem se Blaženoj Djevici Mariji i sv. Antunu na uslišanoj molitvi. I dalje im se preporučam za sreću i zdravlje i dobar uspjeh u školi. – Šafai Vera, Kalić — G. Kotar.

IZ PISAMA NAŠIH ČITATELJA 1974.g., str. 15.

Gospodine uredniče! — Prije par mjeseci dopao mi je u ruke časopis »Ivan Merz«. Moram Vam priznati da sam tom prilikom prvi puta čuo za to ime i za tog čovjeka koji je živio i umro na glasu svetosti… Obratio sam mu se za pomoć pošto sam u to doba polagao neke vrlo važne ispite na fakultetu. Njegovom pomoću sam te ispite i položio. Zbog toga bih Vas zamolio da u rubrici »Uslišanja — zahvale« objavite moju zahvalnicu. – Davor Leborić, Zagreb.

Poštovani uredniče! — S velikim nestrpljenjem očekujem svaki broj lista o Ivanu Merzu. Redovito u njemu nalazimo toliko toga lijepoga o čovjeku kojega neobično cijenim. U posljednjem broju pored ostalog posebno me je zainteresirao intervju sa studenticom Helenom… studentica  Lj. K., Zagreb.

…Primila sam Glasilo postulature »Ivan Merz«. Mene je već 1. broj lani oduševio svojim sadržajem, a Ivan Merz postao mojim pomoćnikom pri svakoj potrebi i nevolji. Zato ja i uz ostale svoje »pomoćnike« dosta lako provodim svoje staračke dane a da ni jedan dan ne odležim u krevetu zbog bolesti…. «  – Marija Kaučić, Zagreb

Velečasni oče! — Imao sam običaj posjetiti grob Ivana Merza kad god bih došao u Zagreb. Bio sam član Orlovske organizacije od 1927. god. Čitao sam njegovu Zlatnu knjigu i upoznao vrednote te knjige i čovjeka koji ju je napisao. Sada imam 81 godinu. 1956. posjetio sam njegov grob. Odjednom osjetim jaki miomiris. Kontrolirao sam cvijeće koje je ondje bilo ali miris nije dolazio od njega, niti sa susjednih grobova. Zaključio sam da to može biti samo nadnaravan znak. Od onda kad god mislim na Ivana Merza, sjetim se toga doživljaja jer je na mene ostavio duboki dojam. Čvrsto sam uvjeren da je to bio znak s neba onkraj groba … Pre-poručam se Ivanu Merzu u jednoj potrebi. Bila Božja volja! – Jalžabetić Petar, Ferdinandovac

Poštovani Oče! Ima već duže vremena kako se spremam da Vam pišem i da Vas izvijestim o mom zdravlju. Moja noga nije još ozdravila, ali mi je puno bolje. Još uvijek se molim dru Ivanu Merzu i nadam se da će rana zacijeliti, ako bude Božja volja. Vjerujem da će mi Ivan pomoći, jer sam toliko dobila duhovne utjehe da Vam to ne mogu opisati… Kad god mu se uteknem za pomoć, odmah mi pomogne upravo vidljivo i opipljivo… – Ankica Luić, G. Andrijevci