Uslišanja

po zagovoru blaženog Ivana Merza

ZAHVALE

Odmah nakon smrti Ivana Merza 10. V. 1928., mnogi su mu se svojim molitvama preporučili u zagovor  u raznim duševnim i tjelesnim potrebama i bili su uslišani. Kada pohodite grob Ivana Merza u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu, naći ćete mnogo zahvalnica ispisanih na kamenim pločicama. To je samo jedan mali dio javnih zahvala vjernika, njegovih štovatelja koji su bili uslišani.

Ovdje donosimo opise uslišanja i zahvale od 1928. godine, tj. od godine smrti blaženog Ivana Merza. Do 1973. uslišanja se nisu sistematski sakupljala. Samo mali broj je objavljen. Sigurno da ih je bilo daleko više. Tek kad je 1973. g. počelo izlaziti Glasilo Ivana Merza, Postulatura je počela sistematski prikupljati uslišanja i zahvale i objavljivati ih u Glasilu.

1. ČUDO PO ZAGOVORU IVANA MERZA KOJE JE OMOGUĆILO NJEGOVU BEATIFIKACIJU:

2. OSTALA ČUDESNA USLIŠANJA I MILOST PO ZAGOVORU IVANA MERZA SVRSTANA PO GODINAMA KAD SU SE ZBILA:

Život za ideale

FILM O BL. IVANU MERZU 
Snimio: Jakov Sedlar

Biografija
Beatifikacija
Knjige o bl. Ivanu Merzu
Članci i studije o bl. Ivanu Merzu
Bl. Ivan Merz i Crkva
Pjesme i recitali
Glasilo postulature
Molitve bl. Ivanu
Glazba bl. Ivanu
100 godina rođenja
Hrvatski katolički pokret
Suradnice Krista Kralja
Dr. Dragutin Kniewald
Jerolim Malinar
Udruge bl. Ivana Merza
Proslave Krista Kralja
Uskrsfest i bl. Ivan Merz

Sabrana djela

Bibliografija
Dnevnik bl. Ivana Merza
Doktorska dizertacija
Misli
Ostala djela

Drugi o bl. Ivanu Merzu

Francuzi
Kardinali i biskupi
Mladi
Papa
Suvremenici