„’Katolička vjera je moje životno zvanje (I. Merz).’ A moje?” bila je tema drugog u nizu okruglih stolova o djelovanju katolika danas u organizaciji Varaždinske biskupije, održanom u ponedjeljak 6. ožujka 2023. u Varaždinu.

O temi su govorili gđa. Marina Perak i p. Ike Mandurić koji je predstavio bl. Ivana Merza kao prvog proglašenog blaženika među laicima u Hrvatskoj i kao ključnu osobu Katoličke Akcije te onoga koji bi laicima trebao biti uzor u svakidašnjem radu, ali i u kreposti poslušnosti.

Pater Ike je rekao da je to je ponajprije u neupitnoj istinskoj ljubavi prema Crkvi, ali i u spremnosti na slušanje, poslušnost autoritetu svetog Oca pape.

“Rekao bih da je danas to kod mnogih upitno i postaje popularno u to sumnjati, ali to je velika zabluda i prevara. Ne može se biti vjeran Crkvi, a da nismo spremni slušati i biti poslušni svetom Ocu papi”, naglasio je p. Ivan.

Pater Ike je naglasio važnost planskog i strukturiranog djelovanja koje postiže rezultate dok pretjerana spontanost u projektima kršćanskog aktivizma može dovesti do tek kratkotrajnih rezultata nakon čega se ostaje na suhome.

O vrijednosti i naumima kršćanskog aktivizma, pater je poručio: „Naša nakana je pomoći svima onima koji su zreli, imaju istinsku ljubav prema Domovini i Crkvi, njima pomoći da prepoznaju koje je njihovo poslanje, koji prostor na kojem oni mogu dati rezultat, koja je to potreba u društvu te pomoći im da iz tog svog načina spremnosti prijeđu u formu, u plan i to umreženih sa skupinom sličnih koji isto osjećaju, kako bi se dogodila konkretna inicijativa i projekt, plan djelovanja koji ih onda vodi i do rezultata. A na koncu ih vodi i do njihovog dubokog zadovoljstva“.

Kao što je i bl. Ivan bio aktivni laik tako je i danas važno da i laici budu aktivni u životu Crkve, da ne budu pasivni promatrači, nego da gdje god rade i djeluju shvate da su ondje i pozvani živjeti evanđelje.

Uz mnogobrojne, predavanju je nazočio i varaždinski biskup mons. Bože Radoš