Kardinal Puljić Papi o Merzu

Papa Ivan Pavao II. primio je 29. siječnja 2001.g. u posebnu audijenciju vrhbosanskog nadbiskupa kardinala Vinka Puljića i zadržao se s njime u razgovoru više od 20 minuta, kako izvještava IKA  od 31.1.2001. Među ostalim kardinal Puljić zamolio je Svetoga Oca da što prije proglasi blaženim Ivana Merza budući da je njegov postupak završen. Papa je sa svoje strane preporučio kako ovu molbu valja i molitveno poduprijeti.

Merz na Međunarodnom znanstvenom skupu o Hrvatskom katoličkom pokretu

U Zagrebu je od 29. do 31. ožujka 2001. održan Međunarodni znanstveni skup o Hrvatskom katoličkom pokretu. Organizirala ga je Komisija HBK za laike, Hrvatski institut za povijest i Institut za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Povod za održavanje ovoga skupa bila je 100. obljetnica održavanja Prvoga hrvatskoga katoličkog sastanka, koji je održan u Zagrebu 1900. g. Na trodnevnom skupu nastupili su razni predavači koji su svatko sa svoga gledišta osvijetlili razdoblje bogatog djelovanja predratnoga Hrvatskoga katoličkog pokreta čiji je začetnik bio biskup Mahnić. Na poziv organizatora skupa, postulator kauze I. Merza o. Božidar Nagy, održao je na skupu predavanje na temu:  Ivan Merz  i  Hrvatski orlovski savez.

U svome je predavanju postulator naglasio kako se Merz od 1922. do 1928. kao angažirani katolički laik, intelektualac potpuno posvetio odgoju katoličke mladeži, napose u katoličkoj organizaciji Hrvatskom orlovskom savezu, kojemu je dao lozinku «Žrtva Euharistija Apostolat». Tu je organizaciju Merz postavio na temelje Katoličke Akcije pape Pija XI. koja se definira kao suradnju laika u hijerarhijskom apostolatu Crkve; ovo je bila velika originalnost i novost koju je Merz unio unutar Katoličkog pokreta, što nije išlo bez teškoća. U praksi je to značilo da je Orlovstvu dao jaku vjersko-katoličku i odgojnu dimenziju i očuvao ga od počinjenosti stranačkoj politici. Usmjerio je članstvo prema liturgijskom i sakramentalnom, napose euharistijskom životu. Potom je unio najprije u Orlovstvo, a onda i u cijelu hrvatsku  katoličku javnost  rimski i papinski duh kroz proučavanje papinskih enciklika i crkvenih dokumenata, te je ustrajno promicao vjernost i odanost Papi – Kristovu Namjesniku i crkvenoj  hijerarhiji. Od članova Orlovske organizacije nastojao je učiniti i Kristove apostole koji pomažu crkvenim pastirima u širenju Kristova Kraljevstva. «Katolička vjera je moje životno zvanje», pisao je majci sa studija iz Pariza. To je zvanje u potpunosti izvršio sve do svoje svetačke smrti 10.V.1928. Ovu je njegovu rečenicu citirao i Papa Ivan Pavao II. prilikom svoga drugog pohoda Hrvatskoj. Po svojoj svetosti i dosljednoj vjernosti u življenju Evanđelja i svome angažmanu u laičkom apostolatu, Merz nadilazi svoje vrijeme i aktualan je i danas.

Hrvatski biskupi za beatifikaciju Ivana Merza

S prvog zasjedanja Hrvatske biskupske konferencije u trećem tisućljeću, koje se održalo od 24. do 26. travnja 2001., hrvatski su biskupi zajednički uputili molbu Svetome Ocu za proglašenje blaženim sluge Božjega Ivana Merza.  Naglašavajući  da je Ivan Merz prvi hrvatski laik intelektualac koji je na putu da bude uzdignut na čast oltara, biskupi u svome dopisu Papi posebno ističu Merzovo kršćansko svjedočenje na polju kulture i sveučilišnog obrazovanja. «Tome svijetu škole, kulture i sveučilišta njegovom beatifikacijom bila bi predložena uzorna dosljednost jednog čovjeka koji je znao spojiti u harmoničnu cjelinu razum i vjeru. Katoličke laike među kojima je djelovao, njegov bi primjer podsjetio na hitnost hrabrog i jasnog zalaganja da se živi i svjedoči ljepota i plodnost evanđeoskih vrijednosti», kažu hrvatski biskupi u svojoj molbi upućenoj Papi za beatifikaciju Ivana Merza. (Glas Koncila, 13.4.2002., br.19, str.8).

Proslave Dana Ivana Merza 10. svibnja 2001.

I ove je godine  svečano proslavljen Dan Ivana Merza u Zagrebu, Banjoj Luci i Subotici. U Zagrebu je svečano euharistijsko slavlje u Bazilici Srca Isusova predvodio zagrebački pomoći biskup Josip Mrzljak.

Merzova biografija na francuskom

Francuski katolički mjesečnik «Christ source di vie – Krist izvor života» posvetio je cijeli svoj svibanjski broj 2001.g  prikazu života i djelovanja sluge Božjega Ivana Merza. Taj časopis svake godine običava svojim čitateljima u jednom cijelom broju opširno predstaviti jedan uzor kršćanskog života. Ove je godine izbor pao na hrvatskog kandidata za oltar Ivana Merza. Naslov te Merzove francuske biografije glasi «Ivan Merz – avangardni laik». Na naslovnoj stranici stavljena je njegova slika na pozadini panorame Banje Luke, Merzova rodnog mjesta. Urednik časopisa p. Louis Sintas u uvodu opisuje kako je došlo do objavljivanja ove Merzove biografije na francuskom. Prošle godine sudjelovao je na sastanku voditelja Apostolata molitve u Zagrebu, gdje je po prvi put čuo za Merza koji ga je veoma zainteresirao, te kad se s njime malo bolje upoznao, odlučio je upoznati i francusku javnost s njegovim svetačkim životom. Biografija od trideset stranica bogato je ilustrirana mnogim fotografijama iz Merzova života i života Crkve u Hrvata. Posebno poglavlje zauzima tema «Ivan Merz i Francuska» u kojoj su opširno prikazane veze Merza s Francuzima o čijim je književnicima Merz napisao i svoju doktorsku disertaciju pod naslovom «Utjecaj liturgije na francuske pisce». Na kraju ove Merzove francuske biografije donosi se kraće poglavlje o Marici Stanković, vjernoj sljedbenici Ivana Merza, koja je najbolje ostvarila njegovu karizmu u svome životu. Ova Merzova francuska biografija tiskana je u jedanaest tisuća primjeraka i razaslana je svim pretplatnicima ovog katoličkog mjesečnika po cijeloj Francuskoj i izvan nje.

Što Merz ima reći današnjem svećeniku? Duhovna obnova za svećenike banjalučke biskupije

U biskupijskom centru sv. Josipa banjalučke biskupije u Lištanima kraj Livna 10. listopada 2001. g. održana je duhovna obnova za sve svećenike biskupije. Na poziv biskupa Komarice duhovnu je obnovu vodio postulator kauze za beatifikaciju Ivana Merza o. Božidar Nagy, a tema je bila: “Što Ivan Merz ima reći današnjem svećeniku.” Predavač je na temelju Merzovih dokumenata  i svjedočanstava o njemu pokazao da i svećenici u Ivanu Merzu mogu naći divan uzor i mnogo poticaja kako za svoj osobni duhovni život, tako i za apostolski rad s mladima. Ivan Merz koji je živio dubokim liturgijskim životom, posvetivši se Srcu Isusovu, svojim vrlinama i teološkom naobrazbom “osposobio se i za svećeničko zvanje”, kako za njega tvrdi o. Josip Vrbanek, njegov ispovjednik i duhovni vođa. “Nije nikada obukao reverende, a bio je stup Crkvi Božjoj”, izjavit će o njemu dr. Čedomil Čekada u svome poznatom članku “Naš svetac u fraku”, objavljenom još o petoj obljetnici Merzove smrti (Katolički tjednik, 7.V.1933., str.4).   Ova duhovna obnova za svećenika uklopila se u veliku akciju sensibilizacije koju je prije godinu  dana započeo banjalučki biskup Franjo Komarica u svojoj biskupiji za upoznavanje Sluge Božjega Ivana Merza i za širenje njegova štovanja. Osim što je uputio posebnu poruku cijeloj biskupiji u studenom 2000., biskup Komarica odredio je da se svakog 10. u mjesecu obilježava “Dan Ivana Merza” i da se kod sv. misa u crkvama moli za Ivanovu beatifikaciju uz prigodnu  propovijed. Biskup Komarica odredio je također da u svim župama biskupije bude izložena  slika Sluge Božjega.

Merz na skupu katoličkih laika u Osijeku

U organizaciji Vijeća za laike Hrvatske biskupske konferencije u Osijeku je 5. i 6. listopada 2001. g. održan skup katoličkih laika u vidu njihova angažiranja u apostolatu Crkve. Na kraju skupa postulator kauze Ivana Merza o. B. Nagy u nekoliko riječi upozorio je nazočne na uzorni lik Ivana Merza kao angažiranog katoličkog laika. Činjenica da je za Merza pokrenut postupak za proglašenje blaženim jest pokazatelj da on svetošću svoga života nadživljuje svoje doba i povijesne okvire svoga djelovanja. I kad ga Crkva želi uzdići na oltar, nije riječ  samo o priznanju njegovih vrlina nego se želi upozoriti i na poruku koju on ima i za naše vrijeme pred čime ne možemo ostati ravnodušni.  Što Ivan Merz ima reći današnjim katoličkim laicima i našem vremenu? Kad uspoređujemo život Ivana Merza sa sedam točaka programa koje papa Ivan Pavao II. daje svim kršćanima na početku trećeg tisućljeća u svome apostolskom pismu «Novo millenio ineunte»,  vidjet ćemo da ih je Merz u svome životu već davno prije ostvario. To su one duhovne vrijednosti počevši od prve i temeljne – ostvarenje svetosti,  koje trebaju biti u temelju svakog kršćanskog apostolata i organiziranog djelovanja katolika laika, naglasio je postulator. Na završetku skupa Postulatura Ivana Merza svim nazočnim laicima podijelila je kao poklon upravo izašlu knjižicu «Misli» Ivana Merza.

Nova pjesma o Ivanu Merzu na CD VIS-a Emanuel iz Sarajeva

Poznati skladatelj i izvođač duhovnih šansona Luka Balvan, Banjalučanin, koji  studira teologiju u Sarajevu, komponirao je u 2001. g. novu pjesmu u čast Ivanu Merzu pod naslovom «Plamen za visinama». Pjesma je  objavljena u novom albumu  VIS «Emanuel», čiji su članovi sarajevski bogoslovi.  Naziv CD je: «Anđeli ti pjevaju». Za riječi pjesme autor je uzeo misli Ivana Merza  iz njegova dnevnika (plamen za visinama)  i iz njegovih  odluka (Želim Te, Isuse, po Mariji sve više ljubiti). Tekst pjesme glasi:

«Molim te, Isuse, da budem tebi sličan, kao što je bio Ivan Merz. Molim te, Isuse, da budem za mlade apostol, kao što je bio Ivan Merz.

U meni gori plamen za visinama, za beskrajnim visinama gdje ću grliti Duha Svetoga  i tebe, Isuse, i Oca Nebeskoga. (2x)

Želim Te, Isuse, slijediti na Tvome putu, makar išao po trnju. Želim Te, Isuse, s Marijom, po Mariji i u Mariji svaki dan sve više ljubiti.

U meni gori plamen za visinama….

O VIS-u «Emanuel» g. Luka Balvan nam piše:

«VIS Emanuel počeo je radom daleke 1981.god. na bogosloviji u Sarajevu i tijekom tih godina snimila vise albuma. Grupu čine bogoslovi i kako se generacije mijenjaju, tako je i kroz grupu prošlo već mnogo generacija bogoslova. Mnogobrojni nastupi po župama i festivalima duhovne glazbe, te nastupi u našoj dijaspori pokazali su kako ljudi, i posebno mladi, vole ovakvu vrstu glazbe. Cilj okupljanja bogoslova u Vis “Emanuel” bio je naviještanje radosne vijesti i na ovakav način. Za vrijeme rata grupa nije djelovala i njezin je rad ponovno obnovljen 1999. na Vrhbosanskoj bogosloviji u Sarajevu. Snimljena su ponovno dva albuma, i to: “Tebi na spomen” i  “Andjeli ti pjevaju”. Posebno nam je drago sto se na albumu našla i pjesma o sluzi Božjem Ivanu Merzu i što vjerujemo kako će uskoro biti proglašen blaženim, jer njegov put za mnoge mlade katolike je putokaz prema vječnoj domovini.»

Dojmovi o dokumentarnom filmu o Ivanu Merzu

Hrvatska televizija snimila je dokumentarni film o Ivanu Merzu još 2000. god. i već ga je dva puta prikazala na ekranima: 14. V. 2000. i 7. I. 2001. O svojim dojmovima o filmu piše nam Dario Blažević iz Osijeka: «Čestitam! Film je odličan! Vrlo sadržajan i bogat fotografijama o Merzu… Najviše mi se svidjela izjava kardinala Kuharića koji je bio vrlo opušten, što mi se najviše i sviđa kod njega. A biskup Franjo Komarica je bio vrlo sretan što će i Banjalučani imati sveca Ivana Merza. Najviše mi se svidjelo u filmu to što sam saznao da Ivan Merz nije bio rođeni svetac nego je malo po malo kroz život svojim osobnim trudom postajao svetac. Pa pomislih idem i ja raditi malo na svojoj svetosti. Jer ja sam do sada mislio da su ljudi koji su proglašeni svecima bili sveti od rođenja, ali eto nisam znao da se može raditi na svojoj svetosti svojim trudom, naporom uz pomoć sv. sakramenata itd… Eto, što da još kažem nego da je film zaista u redu, odličan; vrlo, vrlo mi se svidjelo što su svoje izjave dali i članovi MEP-a. Ja stvarno dosta gledam televiziju, i vidio sam velik broj naših i stranih dokumentarnih filmova, i mogu vam reći da dokumentarni film o Ivanu Merzu spada u najvišu klasu.»