Nedavno se na Postulaturu Ivana Merza obratio prof. Reginald D.Cruz iz Manile sa Filipina koji predaje na Maryhill School of Theology s molbom da mu se pošalju materijali o Ivanu Merzu na stranim jezicima. Svojedobno je pročitao u jednoj talijanskoj knjizi kratki sažetak biografije Ivana Merza koji ga je veoma zainteresirao budući da je Merz laik za kojega se vodi postupak za proglašenje blaženim. Postulatura je udovoljila njegovoj želji i uputila mu sve što za sada imamo prevedeno na stranim jezicima. Prof. R.D.Cruz predaje crkvenu povijest pa se i s toga razloga zanima za Ivana Merza. Postulatura je s njime u stalnom pismenom kontaktu.