KAKO SMO DOŽIVJELI IVANA MERZA

Treba slijediti Božji put i graditi duhonvi život

Ivana Merza doživljavam kao istaknutog laika koji je sav svoj život posvetio hrvatskoj mladeži i idealima kršćanskog života. Ovaj život Ivan je smatrao žrtvom, a ne uživanjem. Na temelju svega shvatio sam da treba slijediti Božji put i graditi duhovni život, jer čovjek, ma kako bio materijalno zadovoljan bez izgrađenog duhovnog života nije potpuna ličnost, i bez odricanja i žrtve nema zadovoljstva i duševnog mira.  – Miroslav Marinić, Ia

Pomagao mladima da nađu pravi put

Njegovo djelovanje u katoličkim organizacijama bilo je, ne zato da bi imao neke koristi, ili da bi ljudi imali neko bolje mišljenje o njemu, nego on je želio pomoći mladima da se pronađu, da nađu pravi put. Žalost koja je zahvatila ljude toga četvrtka, 10. 5.1928. bila je bol, ne samo za mladićem koji je pomogao mladima i bio gubitak za zajednicu i njegovu obitelj, nego je to bio gubitak jednog autoriteta koji je mogao izvesti na pravi put mnoge generacije. – Andrija Kozina, Ia

Dar Božji ovome svijetu

Ivan Merz je izvor dobrote i ljubavi. Mladić koji je bio potreban kao kapljica kiše za vrijeme suše, ili mala mrvica kruha za vrijeme gladi. On je Božji dar ovome svijetu. –  Ljiljana Pavlić, Ia

Hrvatska mladež je u Ivanu Merzu otkrila Božjeg čovjeka, učitelja i prijatelja, i zato su mnogi, potaknuti njegovim svetačkim primjerom, zavjetovali se na čistoću i posvetili se Bogu. –  Dragana Čonda, Ia

Svojom vjerom u Boga pokazo nam je kako je biti vjernik jedna velika zadaća, u kojoj on nije nikada posustao. U njemu vidim čovjeka koji je pun snage i volje za životom. U njemu vidim velikog uzora kojeg mladi trebaju slijediti. – Irena Šimić, Ia

Imao je životni cilj i ostvario ga je

Posebno me se dojmilo što je Ivan Merz imao cilj u životu i ni na koji način nije posustao nego ga je ostvario onako kako je želio.- Renata Josipović, Ia

Ivan Merz je osoba koja je bila odlučna i znala što želi u životu. Osobno me je potakao na razmišljanje da i ja pronađem svoj pravac u životu. – Marijana Franjičević, Ia

Ime Ivan Merz značilo je “program života i rada” cijeloj jednoj generaciji mladih hrvatskih katolika. Malo je ljudi koji su riječima i djelima tako djelovali i bili uzor, posebno mladima kao Ivan Merz. – Suzana ]osić, Ia

Svima je bio svjetlost

Ivan Merz je svima bio kao svjetlost, koja svojim zrakama produbljuju duh i osobnost. Jesmo li se ikada upitali otkuda mu sva ta snaga, volja, dobrota i razumijevanje drugih? Pravi odgovor je u vjeri koja je u njemu živjela. Kao što je on drugima bio put i sunce, to je za njega bila vjera koja je u njemu sve više plamtjela.- Lidija Brkić,Ia

Ivana Merza sam doživio kao čovjeka koji je mnoge mlade preporodio na njihovu putu. Kao svjetlost on pokazuje put k Bogu, kao Božji oblak koji je izveo Božji narod iz egipatskog ropstva. – Davor Kralić, Ia

Već kao mladić znao je što želi u životu. Ja sam sada tinejdžerka i mislim da i ja i moji prijatelji već moramo znati što želimo od života i da više vremena dajemo i provodimo s Bogom. – Danijela Mijač, Ia

Potaknuo i mene na promjenu života

Svoj duh i um usmjerio je prema Isusovim stazama. Pomogao je mladim ljudima da nađu smisao života te da slijede put prema ljubavi, čestitom radu i molitvi. – Danijela Erdelj, IIa

On je u meni probudio osjećaj da nije sve tako crno, i da svaka stvar ima i svjetliju stranu i spoznaju da smrt nije kraj nego početak ljepšeg života. – Branislav Mijatović, IIa

Ivan Merz dao je divan primjer vjere i ljubavi prema Crkvi i narodu. Postigao je mnoge vrline, u kojima je mnoge potaknuo na promjenu života, pa tako i mene. –  Sanja Lupić, II a

Bio je “oči” za mlade pokaujući im pravi put

Dr. Ivan Merz, istaknuti katolički laik, bio je bez sumnje veliki čovjek, i što je još važnije: vjerovao je.  – Romeo Gavran, II a

Čovjek kao on koji se toliko borio i žrtvovao da postane katolik: “Ili katolik ili ništa”, i kako bih ga nazvala “oči mladeži” koji je mladima pokazivao pravi put, put k Suncu, nema razloga da takvi ne budu proglašeni svecima. – Sandra Pezer, II a

Jedan od onih koji su Evanđelje sproveli u život

Meni je ovaj poseban čovjek, na svoj poseban način, otvorio oči i rekao mi nešto o duši, o vjeri i o Bogu. Posebno me fascinira to da je on od svoje duše htio učiniti remek-djelo. Težio je za savršenstvom što je na neki način i uspio. On je jedan od onih ljudi koji su Evanđelje sproveli u život. Svi bi se trebali truditi da od svojih duša učinimo remek-djela, jer je ovaj život prolazan i tek jedna faza da bi došli u Kraljevstvo Božje: “Čovjek je ovdje samo putnik.” –  Josipa Grgić, II a

Merz uvodi u svijet ljubavi, mira i radosti

Evo u ove posljednje dane zimskoga raspusta, čitajući knjigu o Ivanu Merzu kao da sam ušao u jedan potpuno novi svijet, svijet pun ljubavi, kršćanstva, mira i radosti. Bio sam očaran Ivanovom ljubavi i požrtvovnosti kad je u pitanju Bog i sve sveto. – Igor Gvozdenović, II a

Vjera – vrijednost koja pobjeđuje zlo

Ivanova ratna iskustva promijenila su njegov nazor na svijet. Čitajući Ivanove misli, riječi koje je napisao pomogle su mi i objasnile ove sada osjećaje koje proživljavam poslije rata. U ratu sam bila mala izgubljena djevojčica, koja nisam mnogo razumjela, ali se mnogo toga u mom životu naglo promijenilo. U Ivanovu životu pojavila se jedina vrijednost koja pobjeđuje zlo, a to je kršćanska vjera. I meni vjera znači sve, u njoj nalazim sve svoje odgovore. –  Nataša Marčić, II a

Uči nas da život traži borbu i upornost

Ivan je bio učitelj i ženske mladeži. Učio ih je kako treba biti dostojanstvena, te biti svjesna uzvišenog poziva majčinstva ili apostolata. – Nataša Kalem, II a

Čitajući i slušajući o životu Ivana Merza shvatila sam da živjeti ne znači samo to “živjeti” nego da je život surov i da traži borbu, upornost. – Danijela Kostreš, II a

Pokazao mi odgovore na mnoge nejasna pitanja

U Ivanu Merzu otkrila sam svoga velikog prijatelja, koji mi je dao odgovore na mnoga meni nejasna pitanja, i pokazao mi kako postati što sličniji Isusu, kako biti svet, a ne biti još proglašen svetac. Prikazao je svoj život kao žrtvu Bogu za hrvatsku mladež, a i ja sam član te zajednice, i kako onda ne voljeti čovjeka koji je živio da bi nam pokazao pravi put, tj. put k Isusu. Na nama je da mu se odužimo, a to znači da nastojimo biti mu slični. – Anita Lukić, II a

Potiče nas da postanemo Kristovi dušom i srcem

Taj smjeli borac za Boga i Crkvu probudio je u meni vjernog slugu, negdje u meni javi se iskra, dade mi snagu za nova jutra, javi se odnekud spasenjski glas i ono što zovemo smisao življenja. Osjetih žarko da moram živjeti da moram živjeti kako za sebe tako i za druge. Moram pomoći bližnjemu svome da nađe svetost duboko u sebi, da postane Kristov i dušom i srcem. – Ivona Džambo, II a

On je u meni pobudio optimistično mišljenje. Sada znam da nije tako sve crno kako izgleda… Zato i nije čudo što ga neki zazivaju: Svjetlo na gori, Prorok Božji, Orao Božjih krila, Euharistijski vitez, stup Crkve i mnogim drugim simboličkim imenima. – Bojana Katana, II a

Poziv laika ostvario na najbolji mogući način

Ivan Merz je bio i ostat će uvijek “Put k Suncu”, tj. put k vječnoj Istini i Ljubavi. On je onaj koji će mladima uvijek pokazivati put k Isusu Kristu, Svjetlu svijeta i Suncu života. On nam je pokazao kako se poziv laika može ostvariti na najbolji moguć način, na način ljubavi prema bližnjemu. Želim da mi Ivan Merz bude uzor u životu, uzor u vjeri i ljubljenju Boga Isusa Krista. – Darko Martinović, I b

On je uvijek bio na strani dobra i svu tu dobrotu želio je da prenese na ljude oko sebe, i da ih uputi u bolji i sretniji život. – Aldijana Pendić, I b

Njegova razmišljanja nose u svijetu ljubavi, nade i vjere

Pokušavam staviti taj svijetli lik u okvire ove današnjice, zamišljam jedan tako osebujan, originalan i vedar lik u svojoj sredini, kao svoga prijatelja ili bar poznanika, i postaje mi jasno zašto su ga oduševljeno prihvaćali i rado slijedili. Sve njegove dileme djeluju mi poznate i bliske, a njegova upornost me raduje i oduševljava, a njegova razmišljanja nose me u novi svijet, svijet ljubavi, nade i vjere, koji kroz njega zrači uistinu primamljiv i neophodan. – Vedrana Lekić, I b

Život posvetio da ljudima približi Boga

Ivana Merza doživjela sam kao čovjeka koji je cijeli svoj život posvetio da ljudima više približi Boga, i da u svakom čovjeku probudi onaj svijet dobra, pa makar to bila samo iskra, koja zasigurno postoji u svakom čovjeku. – Iljana Franjić, I b

Čovjek velika srca

Ivana Merza sam doživjela kao čovjeka velika srca, koji je svojim životom, djelima i riječima mnogim ljudima omekšao srce o okrenuo ih putu koji vodi sreći, putu koji vodi dragome Bogu. – Sonja Šinfer, I b

Kada bi svi ljudi kao Ivan Merz ljubili Boga, bio bi mir uvijek među ljudima. – Nevenka Pavlić, I b

Ispunio život vjerom i ljubavlju

To je čovjek koji je svoj život ispunio upravo onako kako je i uvijek želio. Doživjela sam ga kao svetog čovjeka koji je život ispunio vjerom i ljubavlju, čovjeka koji je osjetio svetost života. – Vanesa Mustedan,  I b

To je čovjek koji je cijeli život u poniznosti žudio za Istinom, htio je da on služi, a ne da njemu služe. Znao je da nema ništa teže nego biti pravi kršćanin, a opet je donio odluku: to ili ništa. – Silva Riđić, II b

Tražio i našao Istinu, Dobrotu i Ljubav

Moji dojmovi se ne mogu izreći riječima, ali mogu se pretvoriti u djela. – Ivana Franjić, II b

Čovjek koji je tražio i našao Istinu, Ljubav, Dobrotu u Isusu Kristu. On je “uživao” u sv. Misi i nije, kao mnogi, prolazio kroz crkvu. – Goran Šimičević, II b

Sretna sam što sam čula i barem malo upoznala Ivana Merza, njegova dobra djela i što pripadam istom narodu kojem je i on pripadao. – Adrijana Vrljičak, II b

Živio s Crkvom i za Crkvu

Doživio sam Ivana Merza kao čovjeka duboke molitve, čovjeka koji je živio s Crkvom i za Crkvu. – Franjo Pavlić, II b

Njegova silna zauzetost za mlade jest izraz njegove velike ljubavi, a ta ljubav nama mladima daje snagu za život, jer mi mladi smo često zaboravljeni i često krenemo krivim putem, putem idola i njihova obožavanja, a on je svojom brigom za nas mlade pomogao da nađemo put do Boga. – Šimica Kristić, II b

Svaka Ivanova riječ me je potakla na duboko razmišljanje o moje daljnjem životu. – Dajana Martinović, II b