Katolički kalendar

izrađen prema
RIMSKOM MARTIROLOGIJU
službenom crkvenom popisu svih blaženika i svetaca

RIMSKI MARTIROLOGIJ jest službeni crkveni popis brojnih kršćana koji su ostvarili ideal svetosti kako ga je predložio naš Spasitelj Isus Krist svojim primjerom i svojim učenjem zapisanim u evanđeljima. Ove uzorne kršćane kroz dvije tisuće godina svoje povijesti Katolička Crkva uzdizala ih je na oltar i proglašavala blaženima i svetima te ih je javno slavila i štovala u liturgiji. Popis se svetaca kroz stoljeća povećavao tako da danas ima preko sedam tisuća imena proglašenih svetaca i blaženika; svakoga dana u Kalendaru Rimskog Martirologija navode se imena između deset i dvadeset blaženika i svetaca koji se toga dana spominju i slave u liturgiji i u raznim mjesnim Crkvama svijeta.

Ovaj Kalendar trenutno je jedini takve vrste na cijelom području Crkve u Hrvata jer je izrađen prema autentičnom popisu svetaca iz Rimskog Martirologija bez dodataka narodnih imena za nepostojeće ili izmišljene „svece“.

Kalendar ima dva dijela. Prvi dio je popis blagdana i svetaca podijeljen po mjesecima. Klikom na naziv pojedinog mjeseca otvorit će se popis svetaca po danima za taj mjesec. Budući da nije bilo moguće donijeti sva imena svetaca koji se slave prema Rimskom Martirologiju po svijetu toga dana, odabrano je samo nekoliko važnijih svetaca.
Kada se klikne na određeni dan u mjesecu s navedenim svecima od toga dana, otvara se stranica sa slikom i kratkim biografijama u hrvatskom prijevodu pojedinih svetaca kako su zapisani u Rimskom Martirologiju.

OBJAŠNJENJE KRATICA uz imena nekih svetaca na popisu po mjesecima:

VAŽNA NAPOMENA: Ovaj kalendar ne donosi oznake i navode za nedjelje i pomične blagdane unutar liturgijske godine koji se inače svake godine mijenjaju. Navedeni su samo nepomični blagdani koji se svake godine slave na isti datum. Ovaj Kalendar slijedi točno raspored Rimskog Martirologija koji je usmjeren samo na blaženike i svece.

U IZRADI OVOGA KALENDARA sudjelovali su:

Prof. dr. Božidar Nagy, SJ, postulator za kanonizaciju bl. I. Merza

Valentina Martinović, studentica Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu prevodila je službene biografije pojedinih svetaca iz Martirologija.

Robert Borenić tehnički je uredio web stranicu ovoga Kalendara.

Stjepan-David Šimunković, službenik u Postulaturi bl. I. Merza pružio je tehničku suradnju u izradi stranice.

Ivan Mesarek, tajnik u Postulaturi bl. I. Merza sudjelovao je u tehničkoj izradi stranice.