HVALA TI ORLE KRISTOV

Letio si kao mladi orao
Prema nebu visoko
Plamen za visinama
U tebi je gorio
Krista si ljubio
Crkvu volio
I hrvatske orlove
Bogu vodio

Hvala ti Ivane
Ti si nam put
Vječnome suncu pokazao
Ti si nam put
Vječnome suncu pokazao
Hvala ti orle Kristov
Hvala ti IvanePjevao si pjesme nebeske
O čistoći ljubavi
Sanjao si svaki dan
O gnijezdu u vječnosti
S neba se moli sad
Za hrvatske orlove
Da i oni dolete
Gnijezdu vječnome
 

Hvala ti Ivane
Ti si nam put
Vječnome suncu pokazao
Ti si nam put
Vječnome suncu pokazao
Hvala ti orle Kristov
Hvala ti Ivane