U  Nürtingenu kraj Esslingena u Njemačkoj živi velika zajednica Hrvata koji se okupljaju oko hrvatske župe u istom mjestu. Župa je prije nekoliko godina izabrala Blaženog Ivana Merza za patrona ove hrvatske župe u Njemačkoj. Tako su i na njegov blagdan ove godine 10. svibnja proslavili i Dan župe.

Sveta misa slavila se u crkvi St. Johannes a predvodio je hrvatski župnik fra Ivan.  Župnik njemačke župe Pfr. Martin Schwer je propovijedaoza vrijeme mise i to jako lijepo. Glavna misao vodilja njegove propovijedi bile su riječi bl. Ivana Merza:  “Katolička vjera je moje životno zvanje”. Poslije sv. mise slijedio je prigodni program u novim prostorijama koji su izvela djeca i mladi nakon čega je uslijedio ručak i zajedničko druženje.

Bivša Hrvatska katolička misija Esslingen (Kroatische Katholische Mission Esslingen) protezala se na području dvaju dekanata Esslingen i Nürtingen. Do proljeća g. 1974. pojedini dijelovi dekanata te Misije pastorizirani su iz naših misijskih središta: iz Stuttgarta, Göppingena i Reutlingena. Od 1. kolovoza 1973. dekanati Esslingen i Nürtingen izdvojeni su iz Misija Stuttgrat i Reutlingen i pravno je stvorena nova Misije sa sjedištem u Esslingenu. Ali je prema dogovoru ta Misija stvarno osamostaljena tek od travnja g. 1974., otkada se vode samostalne matice kršenih, vjenčanih i umrlih.

Od 2004. u biskupiji Rottenburg-Stuttgart uvodi se pastoralna župska  reforma u kojoj se višežupa sjedinjuje u jednu dušobrižničku jedinici (Seelsorgeeinheit) što zbog nedostatka svećenika ali i financijskih sredstava. Strane katoličke župske zajednice (koje su se do tada zvale Misije) više ne postoje već se pridružuju njemačkim župskim jedinicama. Tako da se bivša HKM Esslingen dekretom rottenburškog biskupa Gebharda Fürsta 2005. razdijelila na četiri dijela: Hrvatska kat. zajednica Esslingen, HKZ Nürtingen, HKZ Kirchheim i HKZ Filderstadt-Bonlanden. Svaka od ovih hrvatskih zajednica je samostalna župska zajednica koje imaju vlastiti ured, prostorije, Pastoralno (župsko) vijeće i župski godišnji proračun.

Prvi dušobrižnik je bio P. Bernardin Vučić. On je već i prije, kao voditelj HKM Stuttgart pastorizirao iz Stuttgarta pojedine dijelove Misije  Esslingen. Vodstvo Misije u rujnu 1979. preuzeo je Petar Vučemilo koji djeluje do 1983. P. Vučića nasljeđuje P. Silvestar Bota koji vrši službu župnika do 1991. kada odlazi u domovinu a na njegovo mjesto dolazi P. Ivan Križanović. 1994. za župnika je imenovan P. dr. Josip Šimić. U mjesecu rujnu 2000. god. za župnika je imenovan P. Nediljko Budimir-Bekan. Nekoliko dana prije nego će preuzeti Misiju smrtno stradava 18. 10. u Hrvatskoj. Fra Josip ostaje još neko vrijeme u Misiji do siječnja 2001. kada je za župnika imenovan P. Ivan Škopljanac-Mačina. Svi dosadašnji župnici su članovi franjevačke Provincije Presvetog Otkupitelja.