Ivan Merz i papinstvo

Crkva Božja – Vječni Rim – Papinstvo,
Nepresušni izvor i baština,
Jedinstvo i centralizacija,
Kršćanstvo i civilizacija.

Crkva – Kristovo Mistično Tijelo,
Papa – Vidljivi Krist među nama,
Papinstvo – sidro nade, luka spasa.
Rimska Crkva – majka svih crkava.

Svetog Oca Ivan je ljubio,
Orlove je u Rim predvodio,
Papine je govore slušao,
Enciklike k nama donosio.

Rimskog Papu Merz je poštivao,
O Papinstvu svugdje je pisao,
Živom vjerom svima prednjačio,
Na apostolat nas je poticao.

Kao tada Merz sa Orlovima,
Tako danas mladi u Rim hrle.
Idu k Papi – namjesniku Krista, –
U dušama plamen vjere blista!

Ivanu je Sveti Otac Pijo (XI)
Na samrti blagoslov poslao,
A Merz, vjeran Crkvi, Papi,
Za Orlovstvo život je žrtvovao.


(GLASILO POSTULATURE, br.1-2 (11), Zagreb, 1982., str. 6)
Jozef Staszkowian