Ivan Merz

Zvali su ga heroj Kristov,
Srca Isusova lovac,
Zvali su ga vitez Božji,
I s planina bijelih borac!

Zvali su ga prorok Božji,
Zvali su ga Božji čovjek,
Zvali su ga svjetlo s Neba,
Apostolska duša sveta!

Zvali su ga čovjek žrtve,
Zvali su ga vitez križa,
Zvali su ga svjedok Kristov,
I nositelj Božjeg mira!

Zvali su ga novi čovjek,
I orao zlatnih krila,
Remek djelo Duha Svetog,
Božja umjetnina divna!

Zvali su ga stupom Crkve,
Zvali su ga čovjek Papin,
Zvali su ga put ka Kristu,
Prijatelj i uzor mladih!

Jer Krist bio mu je život,
Katolička vjera zvanje,
Smrt mu bila je dobitak,
Vječno Nebo dom mu sad je!

Zvali su ga svetac Božji,
Ivan Merz taj svetac naš je!

Ivan Merz taj svetac naš je!
Krešimir Jakumetović