Ivanov let u nebo

Kao da je zvono jučer
Odlazak tvoj javilo,
S katedrale zagrebačke
Kad te je pozdravljalo.

Kad te tihim Mirogojem
Pjesma tužna pratila,
Kad si brate otišao
Sve je zastalo na čas.

I godina još jedna prođe,
Otkako si hrabro tad,
Poletjeo prema Suncu,
U nebeski vječni stan.

Vinuo se poput orla
Prema Rajskoj zemlji toj,
Prema Domu jedinome,
Moliti za narod svoj!

Hrvatska ti tvoja pjeva:
„Hvala brate nebeski,
Hvala sveče naših dana,
Ivane naš blaženi!“

Kao da je zvono jučer
Odlazak tvoj javilo,
S katedrale zagrebačke,
I ono ti zahvalilo.
Krešimir Jakumetović