Milost neba

Evo ručam, usput pišem
A nemam probleme
Sve, kroz prozor pogledavam
Prekrasno je vrijeme.

Sunce sije breza šuti
Stoji pokraj puta
Zaustavljam pogled, šutim
Desetak minuta.

Dobro zdravlje dan sunčani
O, svijesna sam toga,
Sve je, sve je što imamo –
Sve je dar od Boga.

I spoznati – sve što imam;
Zdravlje radost vjere žar –
Spoznati da sve je poklon –
Vrhunski je dar…

I Ivana Brata imam
Koji moli za me,
Zato se je – Milost Neba
I izlila na me…
Zora Miletić