Naš Ivan sveti!

Bio je stup Crkvi Božjoj,
Bio je Kristov apostol,
Bio je pravi Božji čovjek,
Bio je Kristov orao!

Bio je dobri Božji sluga,
Bio je mladi Izrael,
Bio je Božji svjetionik,
Borac za mlade bio je!

Bio je čisti pogled duše,
Bio je sjajan meteor,
Bio je Božji osmjeh s neba,
Bio je svjetlo Kristovo!

Bio je hrabri Kristov vojnik,
Bio je srce predano,
Bio je žive vjere svjedok,
Naš Ivan sveti bio je to!

Bio je žive vjere svjedok,
Naš Ivan sveti bio je to!

Naš Ivan sveti bio je to!
Krešimir Jakumetović