Svjetlo sveto

Zablistalo s neba svjetlo je sveto,
Najljepšim sjajem zasjalo je!
Put nam ka Kristu da pokaže,
da nas povede u visine rajske!

Hvala ti, brate, Ivane sveti,
Svjedoče Kristov, svog puka zaštitniče!
Mladeži uzor, svetosti primjer,
Suputniče na putu u povijesti našoj!

Vječnim sjajem to svjetlo sja,
Njegove zrake griju nam srca!
Isusom Kristom one zrače,
Spas nam nose i Život znače!

Hvala ti, brate, Ivane sveti.
Svjedoče Kristov, svog puka zaštitniče!
Mladeži uzor, svetosti primjer,
Suputniče na putu u povijesti našoj!
Krešimir Jakumetović