U spomen Ivanu Merzu

Za 100. Rođendan

Hrabra četa Kristovih vojnika
Vedra duha naprijed kroči smjelo
Da proslavi 100. rođendan Ivana Merza
Koji je učinio veliko djelo.
Rastao je među nama
Skroman, nježan kao cvijet,
Duše čiste kao ljiljan
Volio je cijeli svijet.

Sa svojim je životom,
Pun kreposti i vrline,
Usmjerio život mladih
Da stupaju hrabro stazom
Ne skrenuvši u krivine.
Vodio je našu mladež
Stazom koja vodi Kristu,
Bio je kao zvijezda
Što im pokazuje puta
Da im duša ne zaluta.
A i kuda treba poći
Da mogu Kristu doći.

Imao je plemenito srce,
Lijep je bio i dušom i tijelom,
Molitve je svoje dnevne,
Život, dušu svoju čistu,
Sve to je radosno darivao
Isusu Kristu.

Sve molitve svoje, bdijenja
Prikazao je Kristu Kralju
Moleći se uvijek sabran
I u Crkvi, svome domu,
Među braćom i sestrama,
Pred Svetohraništem kod oltara,
Ne skrećući nikad s puta
Svojih dragih Ideala.

Visoko se uzdigao prema nebu
Poput orla, ptice snažne,
Sačuvao dušu čistu
I svoj mladi skroman život
Darivao svome Kristu.
Nek križarstvo brižno čuva
Vječni spomen na mladića
Koji je bio svakome prijatelj i brat,
Kojeg je resilo geslo:
Žrtva, Euharistija, Apostolat.


(GLASILO POSTULATURE, br. 1-2, 1996., str. 15)
Marija Tekeli Rajh