Prva međunarodna ljetna škola u Italiji  za članove Euharistijskog pokreta mladih

Zahvaljujući međunarodnoj  katoličkoj organizaciji – Mladež Euharistijskog pokreta (MEP),  tridesetero mladih članova MEP-a iz Osijeka, Valpova, Slav. Broda, Vukovara i Antunovca sudjelovali su od 8. do 19. srpnja 1998. na ljetnoj školi i taborovanju u Lorenzago di Cadore u Dolomitima na sjeveru Italije u isto vrijeme kad je u tom planinskom mjestu provodio svoj ljetni odmor Papa Ivan Pavao II. Ova ljetna škola međunarodnog karaktera bila je prva ovakve vrste koja se održala u Italiji u okviru Euharistijskog pokreta mladih. Sudjelovalo je na njoj  trideset mladih Hrvata i isto toliko mladih Talijana iz Trsta, svi članovi Euharistijskog pokreta. Talijansku skupinu predvodili su tršćanski isusovci o. Pino Amigoni i o.Silvio Alaimo, a hrvatsku skupinu o.B.Nagy i prof. Jasna Sudarić. Tema ove ljetne škole glasila je: Kršćanska zajednica mjesto prihvaćanja i zajedničkog dijeljenja. Rad se odvijao najprije u zajedničkom slušanju predavanja i meditacija, potom u osobnom razmišljanju te u radu u grupama. Ostalo vrijeme bilo je ispunjeno rekreacijom, zajedničkim druženjem između Talijana i Hrvata, zajedničkim izletima u prekrasna okolna brda.

Polazeći od svjetskog nogometnog prvenstva koje je tih dana upravo završavalo mladi su bili pozvani da tri ideje koje sažimaju sportsku djelatnost “boriti se, pobijediti, slaviti” primjene na svoj kršćanski život i izrade odluke za usavršavanje u kršćanskom životu. Treba se boriti protiv grijeha i zla u sebi i oko sebe, snagom Isusovom pobijeđivati zlo i potom s njime slaviti pobjedu već sada u Euharistiji a onda u potpunosti u vječnom životu.

Blizina Svetoga Oca čija je vila bila udaljena svega pet stotina  metara davala je cijeloj  ljetnoj školi poseban ton i intenzivnu duhovnu klimu. Vrhunac ljetne škole bio je susret sa Svetim Ocem kojega su mladi pozdravili prilikom njegova izlaska na šetnju.