Uslišanja i zahvale 1973.

Glasilo Postulature “Ivan Merza”, br. 1, 1973.g., str.14-15.

Anica Ercegović, iz Graduse kod Sunje, ozdravila je po zagovoru Ivana Merza 1930. g. Donosimo njezin kratki opis svoje bolesti i čudesnog ozdravljenja po zagovoru Ivana Merza.

“Obolila sam u svojoj 19. god. tj. 1924. od tbc pluća, upale zglobova i žestoke reume u čitavom tijelu. Ove sam bolesti zapravo vukla još iz djetinjstva iza teške prehlade. Kroz šest godina pokušavala sam se liječiti kod raznih liječnika i upotrebljavajući mnoge lijekove, no sve bez uspjeha. Zglobovi su mi se upalili i ruke su mi neprestano drhtale. Od vremena do vremena bacala sam krv. U srpnju 1930. god. pošla sam u Zagreb na duhovne vježbe. Još prije polaska počela sam devetnicu dru Merzu za ozdravljenje. Pod duh. vježbama mi je opet pozlilo, no izdržala sam do konca. Vraćajući se kući pošla sam na grob dra Merza s pouzda­njem da će mi on isprositi ozdravljenje, ako je to Volja Božja. Molila sam mu se iskreno i s pouzdanjem. Bila mi je želja da dobijem zdravlje da bih mogla raditi jer sam svima bila samo na teret.

Vratila sam se kući. Snaga mi se povratila. Prestali su svi bolovi i smetnje. Sve sam poslove počela obavljati bez poteškoća. Moji su se čudili nagloj promjeni. Znala sam da mi je molitva uslišana i da mi je pomogao zagovor dra Merza. 18. X 1930. dobila sam liječničku svjedodžbu da sam potpuno zdrava. Od tada pa do danas nisam uzimala nikakovih lijekova niti bila bolesna, osim što sam samo jedan dan ležala zbog gripe 1958. g. Radim po šesnaest sati na dan različite poslove u kući, na vrtu i u polju. Pješačim po tri puta tjedno u crkvu u Sunju, koja nam je udaljena pet kilometara.

Zahvaljujem Isusu koji mi je po zagovoru Ivana Merza udijelio veliki dar zdravlja. – Gradusa kod Sunje, 21. IV. 1973., Anica Ercegović

Zahvaljujem dru Merzu na pomoći prilikom uspješno položenih brojnih školskih ispita, kod takmičenja iz matematike i uopće sretno riješenih problema ponajviše iz moga učeničkog života. – Davor Crnjac, student, Zagreb

Nekoliko puta sam se obratila dru Merzu devetnicom u važnim stvarima i odmah me je uslišao. Obećala sam da ću se zahvaliti ako me usliši i sada izvršavam obećanje. – Sontak Zdravka, Zagreb

Na primljenim milostima po zagovoru dr. Merza zahvaljuje. – Miroslav Svoboda, Zagreb

Po zagovoru dra Merza, kojemu sam se obratila, kćerka mi je sretno položila jedan razred srednje škole. Obećala sam mu se javno zahvaliti pa to sada i činim. –  Marija i Slavica, Ogulin

Zahvaljujem dru Ivanu Merzu jer mi je više puta pomogao u poslovima da je uspjelo što sam poduzela kao i u drugim prilikama. Preporučam mu se više nego ikome, imam najveće pouzdanje u njegov zagovor. Jedva ga malo tek zamolim, gotovo samo pomislim, brzo se sve dobro rješava.- Justina Kampuš, Osijek

Zahvaljujem dru Ivanu Merzu za pomoć u bolesti.- Dr Drago Cerovac, Zagreb

Zahvaljujem dru Merzu za jednu milost koju mi je isprosio još za vrijeme rata. –Jozefina Konžik, Banja Luka

Na pomoći u mnogim prilikama a napose u duševnim krizama zahvaljuje dru Ivanu Merzu. – V. A. S., profesor, Zagreb

Glasilo Postulature br. 2, 1973.g., str. 15

Zahvaljujem Ivanu Merzu na jednoj velikoj primljenoj milosti. – D. P., uč. IV raz. gimn., Zagreb

Za pomoć u teškoj bolesti zahvaljujem dru I. Merzu – Biserka Todorović, Rijeka

Za jednu primljenu milost zahvaljuje Ivanu Merzu – Miroslav Svoboda, Zagreb

Zahvaljujem Ivanu Merzu za pronađeni novac – Justina Kampuš, Osijek

Zahvaljujem dru Ivanu Merzu što mi je pomogao da ispunim veliku želju svojih roditelja. – Stjepan, student — Zagreb

Za primljenu milost ozdravljenja zahvaljujem dru Merzu – Mandica Karavanić

Na mnogim primljenim milostima zahvaljuje dru Ivanu Merzu – A. M., profesor, Zagreb.

Za sretno i zdravo putovanje na hodočašću u Lurd zahvaljuje dru Ivanu Merzu – Agata Horvat, Zagreb

Uvijek sam bila uslišana kad sam se obratila dru Ivanu Merzu za pomoć u raznim potrebama. Zato mu se duboko zahvaljujem i dalje preporučam. – Lj. K., studentica, Zagreb