Pjesme u čast Ivanu Merzu počele su se pisati odmah nakon Ivanove smrti. Prva je bila objavljena svega tri tjedna nakon Ivanove smrti pod naslovom «Vitez Božji».

Kada se o jednoj osobi pjevaju i njoj posvećuju pjesme ne jedna ili dvije, nego mnogo njih, i to se nastavlja još mnogo godina nakon smrti, onda je to pokazatelj da ta osoba, tj. naš Ivan Merz živi u svijesti ljudi, da je ono što je ostvario i učinio vrijedno kad je izvor nadahnuća tolikim pjesnicima koji su njegov lik, njegovu moralnu veličinu i svetost,  njegovu poruku opjevali i pretočili u stihove.

U pjevanju pjesama u čast Ivanu Merzu ogledali su se i pojedini naši vrsni pjesnici, poput o. Milana Pavelića, D.I., Tona Smerdela, Mirka Validžića i drugih koje ćemo pronaći u ovoj zbirci.

Ovdje su donesene sve pjesme spjevane u čast Sluzi Božjemu koje smo mogli pronaći po raznim časopisima i publikacijama. Donijeli smo ih kronološki kako su tijekom godina bile objavljivane. Tako će se bolje uočiti prisutnost svetačkog lika Ivana Merza i njegova utjecaja u raznim razdobljima nakon njego­ve smrti.

Pjesme smo podijelili u dva velika dijela: od 1928. do 1945.  i  od 1964. do 2002. Poratno razdoblje pod komunističkim režimom puno je toga onemo­gu­ća­valo pa tako i pisanje pjesama u čast Ivanu Merzu. Ako je možda neka negdje i nastala bit ćemo zahvalni da nas se na to upozori.  

Ova zbirka pjesama sastavljena je bila još 1996. za 100. obljetnicu rođenja Ivana Merza koja se slavila te godine. Objavljujemo je sada i na ovoj Ivanovoj internetskoj stranici u čast njegove skore beatifikacije koja je u pripremi. Dodane su također pjesme koje su nastale i nakon 1996. godine.

Gdje je to bilo moguće ispod svake pjesme naznačeno je, osim autora, kada je i gdje  pjesma bila već objavljena.

Ako netko od posjetitelja ove stranice znade za još koju pjesmu koja se ne nalazi u ovoj zbirci, molimo da nas o tome obavijesti te nam je pošalje, ili nas upozori gdje je možemo pronaći.

I.  PJESME  1928.-1938.

1928.g.
Antun Šenda, VITEZ BOŽJI, U spomen  +Dr.Ivanu Merzu

Ton Smerdel, SAPETIH  KRILA, + Dr. Ivanu Merzu

1929.g.

 Ante Mahulja, HEROJU  KRISTOVU, +Dr.Ivanu Merzu

1934.g.

Don Jure Dulčić, VITEZU KRIŽA, Dr. Ivanu Merzu

Alba Goll, PJESMA IVANU MERZ

F.Branimir Krilić, DR.  IVANU MERZU, uzoru hrvatske mladeži

1938.g.

Ivan Evanđelista Šarić, sarajevski nadbiskup, MERZOVA ČETA KRISTU KRALJU

Ilija Pandža, DR. IVANU MERZU

Ljeposlav Perinić, IN MEMORIAM! (1928-1938)

Don Mate Blašković, POSLIJE DESET GODINA

Jerko Skračić, SIJAČ

Boris Kolb, pitomac sjemeništa na Šalati, BOŽJEM ORLU DR. IVANU MERZU

Đurđica Vitković, VELIKI NAŠ UČITELJU, HVALA TI!

Milan Pavelić, D.I,. LOVAC SRCA ISUSOVA, +Dr. Ivanu Merzu o 10. godišnjici njegove smrti. 1928.-10.V.-1938.

II.  PJESME  1939. – 1945.

1939.g
Fra Ninoslav Ivanković, U SPOMEN DR. IVANU MERZU, (Iz bečkih đačkih dana 1918-1919-1920)

1940.g.

Budimir Suić, MOJEM BRATU IVANU DR. MERZU

Boris Kolb, NA GROBU DR. IVANA MERZA

Don Jure Dulčić, ORLU, Alegorija o dr. Merzu

Boris Kolb, IVANE, GDJE SI?

Slavko Matanić, Lipik, IVANE, BRATE!

1941.g.

Don Jure Dulčić, UZORU, DR. IVANU MERZU

Don Jure Dulčić, SVJETLO S NEBA, Dr. Ivanu Merzu

1942.g.

I. L; DR. IVANU MERZU

Ante Jerkov, ROĐENJE ČOVJEKA, 16. XII. u spomen rođendana Dr. Ivana Merza

1943. g.
A. J; ČUVARI MERČEVE BAŠTINE

Boris Kolb, VIĐENJE, Slava Ivana Merza

1944.g.

Mika Tinšić, IVANU

1945. g.

N.N, NEBESKOM  ORLU

III.  PJESME  1964. – 1986.

1964.g.
Mira Preisler, NAŠ DOBRI BRAT IVAN

1978. g.
Božidar Blažević, Franjevačka gimnazija, Visoko,  IVANU

1979. g.
Jozef  Staszkowian, Poljska,  IVANU MERZU

Mira Preisler, BRATE IVANE, za 51. godišnjicu ulaska u ŽIVOT

1980. g.
Janja Ćorić, Kruševo kod Mostara, IVANU

1981. g.

Janko N. Ivanović, Karlovac, DR. IVANU MERZU, (1896-1981), U čast 85 godišnjice rođenja
Marica Krmpotić,  Z. Njemačka, IVANU MERZU
Zora Miletić, Zagreb, NA GROBU IVANA MERZA, ˝SES AMIS FRANCAIS˝

Zora Miletić, Zagreb, NAŠ NOVI BUDUĆI BLAŽENIK, /Pred Merčevom  slikom/

Zora Miletić, Zagreb, SMRT MU JE BILA DOBITAK, /Na grobu Ivana Merza/
Zora Miletić, Zagreb, ZRAČENJE…
Zora Miletić, Zagreb, MOLITVA
Zora Miletić, Zagreb, MILOST NEBA
Zora Miletić, Zagreb, APOSTOLAT JE DOSTUPAN SVIMA, /Na grobu Ivana Merza/¨
Zora Miletić, Zagreb, FERAL NA MERČEVOM GROBU

1982. g.
Jozef  Staszkowian,  Poljska, IVAN MERZ I PAPINSTVO

1984. g.

Mirko Validžić, BOŽJEMU SLUZI, IVANU MERZU, Himna Ivanu Merzu

Marko Sinovčić, Buenos Aires, ORLU ZLATNIH KRILA

prof. Zvonko Fržop, BOŽJI VITEZ

1986. g.
Jozef Staszkowian, Poljska, IVAN MERZ, za 90. godišnjicu rođenja 1896.-1986.

Donald Pribanić, Zagreb, SVETI IVAN MERZ

IV.  PJESME  1987. – 1995.

1987. g.

Jozef Staszkowian, Poljska, OCU MAVRI, Ocu Ivana Merza

1989. g.

Mladen Radan, TRANSCENDENTNI POZEMLJAR, U spomen bratu Ivanu

1994.g.

Dubravka Beljan, Karlovac, IVAN MERZ – ČOVJEK SVETE LJUBAVI

Ana Lončar, Otok, IVANU MERZU

1995. g.
Zora Miletić, Zagreb, POHVALA IVANU MERZU
Zora Miletić, Zagreb, NA GROBU IVANA MERZA
Zora Miletić, Zagreb, NA MERČEVOM GROBU
Zora Miletić, Zagreb, NA GROBU IVANA MERZA
Zora Miletić, Zagreb, MLADI NA GROBU IVANA MERZA
Zora Miletić, Zagreb, PRODUHOVLJENA LJPOTA
Ana Lončar, Otok, DR. IVANU MERZU, Zagreb, 10.V.1995.
Ana Lončar, Otok, ŽIVOT PREPUN ČISTOĆE
Ana Lončar, Otok, IVANOV  DAR  MLADIMA 

V.  PJESME  1996. – 2002.

1996. g.
Jozef Staszkowian, Poljska, IVANU MERZU ZA 100. ROĐENDAN

Dubravka Beljan, Karlovac, ŠTO ĆEMO TI POKLONITI?

Marija Tekeli Rajh, Varaždin, U SPOMEN IVANU MERZU, Za 100. rođendan

Zora Miletić, Zagreb, NA GROBU IVANA MERZA

Zora Miletić, Zagreb, SVJETIONIK, /Ivanu  Merzu /

Zora Miletić, Zagreb, PUTOKAZ, /IVANU MERZU/

Zora Miletić, Zagreb, ODABRANIK, /IVANU MERZU/

Zora Miletić, Zagreb, ASKETA, /Ivanu Merzu/

Zora Miletić, Zagreb, OTKRIĆE, /Ivanu Merzu/

Zora Miletić, Zagreb, KO’ NEKA  RAKETA,  /Ivanu Merzu/

Zora Miletić, Zagreb, JEDINAC, /Ivanu Merzu/

Zora Miletić, Zagreb, NADA SVIJETA, /Ivanu Merzu za rođendan 100-ti/

Zora Miletić, Zagreb, UZOR, / Ivanu Merzu/

Zora Miletić, Zagreb, PUT K SUNCU, /Ivanu Merzu/

Zora Miletić, Zagreb, TRAGALAC, / Ivanu Merzu /

Zora Miletić, Zagreb, TEŽNJA KA VRHUNCU, / Ivanu  Merzu /

Zora Miletić, Zagreb, SAŽETAK, / Ivanu Merzu /

Zora Miletić, Zagreb, TAJNA NEBA, / Ivanu Merzu /

Zora Miletić, Zagreb, TAKTIKA NEBA, / Ivanu Merzu /

Zora Miletić, Zagreb, TEK NEBU JE ZNANO, / Ivanu Merzu /

Zora Miletić, Zagreb, IVANU MERZU, / Za rođendan 100-ti /

1998. g.
Jozef Staszkowian, Poljska, IVAN MERZ, Prigodom 70. obljetnice smrti 1928. – 1998.

1999.

Dubravka Beljan, Karlovac, IVAN MERZ – ČOVJEK SVETE LJUBAVI

(prilagođena i nešto izmijenjena i za potrebe uglazbljivanja)

2000. g.

Anto Orlovac, IVANU MERZU – BANJALUČANINU

S. Gertruda Zenko, Družba sestara Milosrdnica, K’O SJAJNA ZVIJEZDA NEBESKOGA SVODA
Dubravka Beljan, Karlovac, IVANU MERZU

S. Marija od Presvetog Srca (Anka Petričević) – OD DIVNE TAJNE ŽIVIO SI

2001. g.

Marija Tekeli Rajh, Ludbreg, U SPOMEN BRATU IVANU MERZU

Zorka Miletić, POHVALA IVANU MERZU

Luka Balvan, PLAMEN ZA VISINAMA

2002. g.

Vlasta Molinar, LAIKU  –  VELIKOM  BOŽJEM  SVJEDOKU, Dr. Ivanu Merzu

S. Marija od Presvetog Srca, klarisa (Anka Petričević) – URESU DIVNI HRVATSKOGA RODA

Vera Valčić Belić, Vancouver – IVANU MERZU

Maja Mojsimović,  Sisak, 1. 11. 2002. – ZA IVANA MERZA

Josip Zidarić, Karlovac, 11. studenoga 2002. – BOŽJI ČOVJEK IVAN MERZ

o.Ladislav Fišić, Sarajevo – “BLAŽENOM IVANU MERZU”

VI.  PJESME  2003.

Fra Božo Blažević, Okučani – MILJENIČE BOŽJI

Glazba i stihove: Miro Hričak, Banja Luka, siječanj 2003. – ZA MERZA KO’ SVECA, HVALA TI!

Tvrtko Beus, Zagreb, veljača 2003. – IVAN MERZ

Lujo Medvidović, Osijek, 20.4.2003.- BLAŽENIKU IVANU MERZU

Luka Balvan, Zagreb, 10. V. 2003. – PO ZAGOVORU IVANA MERZA

stihovi: Jakov Džolić, glazba: Vitomir Dugandžić, Split, 21.V.2003. – LET IVANA MERZA

Jakov Džolić, Split, svibanj 2003. – IVANU MERZU 

stihovi:  Jakov Džolić, glazba:  Vitomir Dugandžić, Split, lipanj 2003. – DOBRODOŠLICA

Mate Ćavar – BLAŽENOM IVANU MERTZU

Mate Ćavar – MOLIMO SE SKUPA BLAŽENI IVANE

Tekst i glazba: Don Ivo Šutalo, Mostar – HVALA TI ORLE KRISTOV

Toni – BANJA LUKU PAPA POHODIO

VII.  PJESME  2005.
Marija Šimić, Novi Jankovci, Vinkovci – PUT K VJEČNOME SUNCU

VIII.  PJESME  2006.

Marija ŠPOLJAR-BARUNDIĆ – U SPOMEN BLAŽENIKU – IVANU MERZU

Borislav Topalović, Strojovođa, Vuče vlakova Zagreb – ZEMLJAČE TAKO SI MI BLIZU…  

IX. Pjesme 2009.

X. Pjesme 2010.

XI. Pjesme 2011.

XII. Pjesme 2012.

XIII. Pjesme 2013.